Something Filipino

Because it’s Philippines’ Independence Day, I thought it might be timely to post a poem in my mother tongue. I wrote this years and years ago and I happen to stumble upon it again recently. A translation is at the bottom.

Moon

Sayang Akala Ko Ito Na

Masarap ang hangin sa dalampasigan

Niliyo ako ng mga bituwin, mga apoy at ngiti

Hindi ko malimot

Ang malambot na buhangin sa aking likod

Oo, katabi ko siya

Pangarap ang lahat

Ngunit kanyang isip ay wala sa akin

Kasing layo malamang ng buwan

Na wala sa masid

Tititigan mo lamang

Ang maitim na langit na may dilaw

Hindi mo alam

Kung anong misteryo

Hanggang sa wakas

Umandar ang ulap

Ngayon, kita ko na

Ikaw pala’y nagpapanggap lamang

Tulad ng buwan ng gabing iyon

Di tunay ang iyong liwanag

Ako ang araw

 

I Thought This Was It

Lulling was the breeze at the shore

Intoxicated, I was, with the stars, jolt of fire and smiles

I could never forget

The softest sand beneath my back

Yes, he was next to me

Everything was a dream

But his thoughts weren’t by

As far out to the moon, perhaps they were

Which you couldn’t see

You just stare

At the darkness with some yellow tinge

You don’t know

What mystery lied

Until alas

The cloud hovered away

Now, I could finally see

It was all pretend

Like the moon that night

Your brightness was not real

I was the sun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s